Creat a partir de la voluntat d’estudiar i difondre les comunitats vegetals que haurien de ser pròpies a la renovada desembocadura de la Tordera, el grup de treball s’ha orientat a posteriori a la realització de tasques de millora ambiental en aquest espai.

L’empenta inicial s’ha vist concretada però, en la redacció de les Directrius NatMonT per a la renaturalització de la desembocadura de la Tordera [PDF] que orienten les actuacions empreses per la nostra entitat, i que ha estat distribuida a les administracions competents perquè puguin tenir-les a la seva disposició en el moment d’executar les seves actuacions.

Tanmateix, el grup de treball resta obert a actuar en diferents fronts, com poden ser l’estudi i la defensa de la vegetació del litoral o la divulgació de les comunitats vegetals del nostre àmbit territorial.

Millora ambiental a la desembocadura de la Tordera (foto: Francina Sintes)
Millora ambiental a la desembocadura de la Tordera (foto: Francina Sintes)