Els quiròpters són un grup taxonòmic molt popular, però alhora molt desconegut, o mal conegut. Estem parlant de les ratapinyades o ratpenats.

El grup de treball de Quiròpters de NatMonT té com a objectius de donar a conèixer aquest grup de mamífers alats, així com d’estudiar la seva presència en el nostre àmbit territorial. Per això col·laborem amb l’equip del Museu de Ciències Naturals de Granollers i diversos projectes dels que impulsen.

Per conèixer millor les ratapinyades del nostre àmbit, podeu descarregar-vos aquest document [PDF] que hem elaborat: Ratapinyades del Montnegre i la Tordera.