Defensa GT Quiròpters Notícies

Ratapinyades a la caixa refugi de les Llobateres

En ocasió de la jornada naturalista a les Llobateres (Sant Celoni) celebrada en el marc de la setmana de la natura d’aquesta primavera passada (29 de maig), vàrem instal·lar una caixa refugi per a colònies de ratapinyades, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

Aquestes caixes refugi acostumen a necessitar un temps, fins que els animals s’acostumen a la seva presència, confien en l’entorn i les ocupen. Malgrat això, la primera revisió que hem fet de la caixa, dins del seguiment estacional, durant la tardor del 2022, ja hem pogut confirmar la presència de fins a vuit individus descansant a l’interior. Es tracta probablement de tres ratpenats de vores clares (Pipistrellus kuhlii) i cinc pipistrel·les nanes (Pipistrellus pygmaeus).

Aquesta és la primera caixa de tipus rocket que instal·lem en el nostre àmbit territorial, i valorem molt positivament la seva ocupació pràcticament immediata, que confirma el potencial de l’espai escollit per a la instal·lació.

Pipistrel·les a la caixa niu de Llobateres (Imatge:Andreu Duclau)
Pipistrel·les a la caixa niu de Llobateres (Imatge:Andreu Duclau)
Caixa niu tipus rocket de les Llobateres (Imatge: Andreu Duclau)
Caixa niu tipus rocket de les Llobateres (Imatge: Andreu Duclau)