Atles amfibis i rèptils

Atles d’amfibis i rèptils: cartografia

El temps continua el seu curs, i ja s’han sobrepassat els quatre mesos des de les primeres cites per l’atles. En aquesta publicació no us explicarem quina ha sigut l’evolució durant aquest últim mes, sinó que presentarem el primer treball de síntesi de dades.

Com veieu, hem elaborat un mapa per cadascuna de les espècies que vam detectar, incloent-hi les cites fins al dia 28/04, indicant-ne el nombre de dies que s’ha observat a cada quadrícula. Tanmateix, també hem cartografiat aglutinant en els dos grans grups objecte d’estudi, els amfibis i els rèptils.

Ara com ara, aquesta cartografia ens permetrà conèixer on hem dedicat un major esforç, i dirigir les prospeccions allà on són més necessàries. Especialment a les quadrícules buides, però també a buscar espècies on els hàbitats són bons i encara no s’han detectat. O allà on s’han realitzat observacions passades però enguany encara no. Tot i això, es poden començar a entreveure algunes conclusions, com les distribucions homogènies del gripau corredor (Epidalea calamita) i la granota pintada (Discoglossus pictus) o la raresa de la tortuga d’estany (Emys orbicularis).

És ben bé un goig poder descobrir la fauna propera, i encara més quan es tracta d’un grup, molts cops poc apreciat, com els amfibis i els rèptils. Us animem a participar en aquest projecte, que segur que donarà de què parlar.

Total amfibis
« de 25 »

És possible detectar alguns elements erronis en la cartografia. Per exemple, a la llegenda s’indiquen (en color verd) els espais naturals protegits, però aquests no s’observen en el mapa. Totes aquestes qüestions es resoldran en la pròxima versió dels mapes.

Hàbitat rocós del Montnegre (foto: Santi Poch)
Hàbitat rocós del Montnegre (foto: Santi Poch)