Defensa Divulgació GT Botànica GT Ornitologia Notícies

Corriols camanegre i capironat marí a la desembocadura!

Estem molt contents de poder anunciar el retorn de la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) a la desembocadura de la Tordera, així com l’establiment d’una població de capironat marí (Reseda hookeri).

Ambdues són espècies en perill d’extinció i feia 26 anys que el corriol camanegre no nidificava en aquest espai, mentre que la de capironat marí és la segona població que s’estableix a les platges de l’Alt Maresme, on havia estat abundant a mitjans del segle passat.

Són excel·lents notícies que confirmen el valor natural de l’espai i el potencial del que encara disposa per a la recuperació d’espècies i hàbitats molt valuosos i delicats.

Les mesures de gestió empreses es demostren adients, i volem felicitar tota la ciutadania que ho fa possible a través del respecte a les mesures adoptades, així com reclamar contundentment a tots aquells que encara no en són conscients, que cal protegir i respectar la desembocadura de la Tordera!

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) a la desembocadura de la Tordera (foto: Enric Badosa)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) a la desembocadura de la Tordera (foto: Enric Badosa)
Capironat marí (Reseda hookeri) a la desembocadura de la Tordera (foto: Jordi Torallas)
Capironat marí (Reseda hookeri) a la desembocadura de la Tordera (foto: Jordi Torallas)