Divulgació GT Botànica GT Educació ambiental GT Ornitologia GT Quiròpters

Jornada naturalista a les Llobateres

El proper diumenge 29 de maig, en el marc de la Setmana de la Natura impulsada per la Xarxa de Conservació de la Natura, organitzem, junt amb SEO/Birdlife i l’Ajuntament de Sant Celoni, una jornada de descoberta naturalista a la zona humida de les Llobateres.

Les Llobateres és una zona humida a tocar de la Tordera, creada a partir de la restauració d’una antiga explotació d’àrids, actualment gestionada per SEO-BirdLife.

Durant la jornada, diversos dels nostres experts presentaran alguns dels elements que configuren la riquesa natural d’aquest espai, des de la vegetació, fins al ocells, passant pels amfibis i el rèptils, però molt especialment les ratapinyades. Per a aquest grup d’animals en concret, la jornada representa la oportunitat de presentar la nova caixa per a colònies de quiròpters que instal·lem en aquest espai.

La caixa ha de representar un millora de l’hàbitat, en un context en el que les cavitats que es troben de forma natural desapareixen per causes vinculades a l’activitat humana. És per això que la instal·lació d’aquesta caixa de grans dimensions ha de representar un important benefici per aquests mamífers alats.

Durant la jornada però, també s’explicarà la gestió d’aquest espai natural, així com les problemàtiques relacionades, des de les espècies invasores fins al vandalisme que pateix.

Per assistir a la jornada, és necessari inscriure-s’hi a través d’aquest formulari al web de l’Ajuntament de Sant Celoni.

logo ajuntament Sant Celoni