Atles amfibis i rèptils

Atles d’amfibis i rèptils: surt el sol!

Ara ja fa uns dies, vam traspassar la fita de tres mesos des de l’inici de l’Atles, un dels grans projectes de l’entitat. Molt lligats a unes condicions climatològiques purament primaverals; amb dies de pluja, vent i un calor tímid, hem continuat sortint a camp per observar amfibis i rèptils al llarg del Montnegre i la baixa Tordera.

Fins ara, els amfibis han sigut indubtablement els protagonistes, però durant aquests dies ja comença a ser més fàcil l’albirament d’una major diversitat de rèptils, podent veure en la mateixa sortida serps, sargantanes o tortugues. En aquest sentit, hem afegit un grapat d’espècies a la llista, havent detectat ja les tres tortugues aquàtiques de la zona d’estudi, tres serps, tres sargantanes i el magnífic llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), sumant un total de vint-i-tres espècies entre els dos grups, dues d’elles exòtiques.

A més de recollir dades sobre les diverses espècies i les seves amenaces, també hem considerat prioritari entendre en quins hàbitats apareixen les diverses espècies, amb la mateixa motivació de poder entendre les causes de la presència del grup i, com a finalitat última, donar resposta a les necessitats de conservació d’amfibis i rèptils. Ara com ara, la major part de les observacions s’han realitzat en ambients oberts (conreus, prats i herbassars) o urbanitzats, en combinació amb torrents i basses.

Dit això, tocarà continuar passant hores entre zones humides i boscos per anar recollint noves observacions. Que la primavera se’ns escapa i hi ha molta feina per fer!

EspècieGrup
Gripau comú (Bufo spinosus)Amfibis
Gripau d’esperons (Pelobates cultripes)Amfibis
Gripau corredor (Epidalea calamita)Amfibis
Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)Amfibis
Granota pintada (Discoglossus pictus)Amfibis
Tritó verd (Triturus marmoratus)Amfibis
Tritó palmat (Lissotriton helveticus)Amfibis
Salamandra (Salamandra salamandra)Amfibis
Tòtil (Alytes almogavarii)Amfibis
Reineta (Hyla meridionalis)Amfibis
Granota verda (Pelophylax perezi)Amfibis
Tortuga d’estany (Emys orbciularis)Rèptils
Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)Rèptils
Tortuga de Florida (Trachemys scripta)Rèptils
Dragó comú (Tarentola mauretanica)Rèptils
Llangardaix ocel·lat (Timon lepidus)Rèptils
Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)Rèptils
Sargantana roquera (Podarcis muralis)Rèptils
Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)Rèptils
Serp blanca (Zamenis scalaris)Rèptils
Serp d’aigua (Natrix maura)Rèptils
Serp verda (Malpolon monspessulanus)Rèptils
Vidriol (Anguis fragilis)Rèptils
Sargantana cuallarga, Psommodromus algirus (foto: Santi Poch)
Sargantana cuallarga, Psommodromus algirus (foto: Santi Poch)
Els espais oberts són excel·lents i necessaris per als rèptils (foto: Santi Poch)
Els espais oberts són excel·lents i necessaris per als rèptils (foto: Santi Poch)