Defensa Divulgació Estudi NatMonT Notícies

Ir Concurs naturalista NatMonT

Avui tenim la satisfacció de convocar el Ir Concurs NatMonT de projectes naturalistes, destinat a fomentar l’estudi, la divulgació i la conservació del patrimoni natural del massís del Montnegre i de la Conca de la Tordera.

Aquesta beca, dotada amb un màxim de 1.000€, es regeix per les bases adjuntes i el termini per presentar els projectes candidats s’esgota el dia 5 d’abril de 2022.

La resolució d’aquesta beca es durà a terme a través de la votació de les persones associades a NatMonT.

 • Qui hi pot participar? Qualsevol persona integrada en un equip liderat per una persona associada a NatMonT.
 • Retribució del projecte La dotació màxima és de 1000 €.
 • Àmbit i objecte de treball El projecte ha de fomentar l’estudi, la divulgació o la conservació del patrimoni natural del massís del Montnegre o de la conca de la Tordera.
 • Durada màxima Un any, per entregar una memòria explicant els resultats.
 • Data i mètode de lliurament de propostes Les candidatures es poden enviar a as.natmont[arrova]gmail.com (indicant a l’assumpte: Convocatòria projectes NatMonT) fins el dia 5 d’abril de 2022.
 • Contingut mínim de les propostes S’ha de plantejar una memòria, de màxim cinc pàgines, explicant els detalls de cada candidatura (vegeu convocatòria oficial).
 • Fase de recollida Transcorreguts 30 dies naturals, es comprovarà la validesa de les propostes. En cas de necessitat d’esmenes, es disposarà de 10 dies naturals per fer-les.
 • Fase de selecció participativa Es farà una votació en tres fases per escollir la candidatura guanyadora (vegeu convocatòria oficial).
 • Pagament de l’import 50% a l’inici del projecte i 50% a l’entrega de la memòria tècnica final. Si la despesa de material supera el 50%, es podrà avançar l’import necessari.
 • Comunicació del projecte La candidatura guanyadora haurà de dur a terme una comunicació activa del projecte.
 • Entrega de memòria tècnica La memòria tècnica, d’un mínim de vint pàgines, s’entregarà com a màxim un any després de la concessió oficial del projecte (vegeu convocatòria oficial pels requisits mínims).
 • Altres consideracions Es requereix que NatMonT sigui citat com a entitat finançadora en qualsevol publicació que sorgeixi durant o gràcies al desenvolupament del projecte.

  les condicions aquí descrites són un resum de les bases oficials i, per tant, poden induir a confusions. Com a referent es treballarà amb el document original i tot el que allà es detalla