Atles amfibis i rèptils

Primeres observacions per l’Atles d’Amfibis i Rèptils de la baixa Tordera

Ara tot just fa un mes, vam donar el tret de sortida a l’Atles d’Amfibis i Rèptils de la baixa Tordera de NatMonT, i per celebrar-ho hem pogut gaudir d’una nit de pluja on, després de mesos sense cap precipitació, són d’agrair els litres que van caure repartits per la conca.

Aquests primers dies de cens han consistit principalment en la divulgació del projecte, la preparació del material i el contacte amb possibles participants. Tot i això, també s’ha pogut sumar un bon grapat d’espècies en un dels mesos menys favorables per l’herpetofauna, a través d’unes 15 quadrícules 2 x 2 km diferents. Els amfibis comencen actius des de l’inici de l’any, i fins i tot alguns ja s’estan reproduint. Ara per ara, hem contat nou espècies. Pel que fa als rèptils, les espècies més adaptables tímidament comencen a activar-se en els dies més càlids, lluny encara del seu pic d’activitat. D’aquest grup, n’hem observat dues espècies.

EspècieGrup
Gripau comú (Bufo spinosus)Amfibis
Gripau corredor (Epidalea calamita)Amfibis
Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)Amfibis
Granota pintada (Discoglossus pictus)Amfibis
Tritó verd (Triturus marmoratus)Amfibis
Tritó palmat (Lissotriton helveticus)Amfibis
Salamandra (Salamandra salamandra)Amfibis
Tòtil (Alytes almogavarii)Amfibis
Reineta (Hyla meridionalis)Amfibis
Dragó comú (Tarentola mauretanica)Rèptils
Sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis)Rèptils

En conjunt, valorem molt positivament la primera empenta de l’Atles, tot i que som conscients del que falta per fer. Ara per ara, només queda anar descomptant els dies per l’inici de la primavera, la pluja i les temperatures agradables.

Tritó verd (Triturus marmoratus) i tritó palmat (Lissotriton helveticus) (vídeo: Santi Poch)