Divulgació

L’anguila, un peix de la Tordera en riscd’extinció

L’anguila europea (Anguila anguila) va ser la protagonista de la conferència que el Dr. Lluís Zamora i l’investigador Carlos Cano-Barbacil van oferir a Malgrat de Mar aquest passat dissabte.

Els dos ponents, membres de l’Institut d’ecologia aquàtica de la Universitat de Girona, van exposar la molt apassionant biologia d’aquest peix, tan popular com desconegut, i l’estat de les poblacions i les amenaces a la conca de la Tordera, respectivament.

Algunes de les seves particularitats biològiques, van encuriosir especialment els assistents, com els llargs viatges per la reproducció al mar dels Sargassos (casualment, ubicat a l’entorn del triangle de les Bermudes). Però en conjunt, part d’aquestes preguntes encara són una incògnita pels experts, per exemple: mai s’ha pogut capturar un adult en la zona on l’espècie es reprodueix. Curiòs, oi?

L’anguila europea és una espècie en perill crític d’extinció a causa de la sobrepesca i la destrucció dels seus hàbitats, que troba a la Tordera unes condicions prou bones per desenvolupar una part important de la seva vida.

Garantir uns cabals d’aigua suficients, eliminar alguns dels obstacles que troba per remuntar el riu, controlar les espècies exòtiques que competeixen amb ella o la depreden, garantir un equilibri de les poblacions pròpies del riu -tant les seves preses, com els seus predadors, i controlar la pesca furtiva -atès que no és autoritzada a la Tordera, són algunes de les mesures de gestió que necessita l’anguila al nostre riu.

Per revertir l’estat crític de conservació a nivell global, els ponents esperen en breu un acord internacional per a prohibir la pesca de l’anguila al conjunt del continent europeu, però senyalen que sense un control estricte pel compliment de la norma, la mesura no serà eficient.

Més d’una trentena de persones van assistir a la xerrada, fent-ne un seguiment actiu i participatiu.

Notícia a Ona Malgrat, amb entrevista a Carlos Cano-Barbacil