Atles amfibis i rèptils Estudi

Atles d’amfibis i rèptils de la baixa Tordera

NatMonT dona el tret de sortida a l’atles dels amfibis i rèptils de la baixa Tordera!

La nostra associació va néixer amb tres motivacions principals: la divulgació, la defensa i l’estudi del patrimoni natural del Montnegre i de la conca de la Tordera. Un dels valors naturals amb què més ben queden justificats aquests objectius són els amfibis i els rèptils, representats per més de dotze i vint espècies respectivament.

Aquesta riquesa, així com l’evolució d’algunes espècies, espais naturals i les seves amenaces, ens han motivat a fer un pas endavant. Volem dur a terme una diagnosi de quin és l’estat (en termes de distribució i abundància) d’aquest grup.

Per fer-ho, hem decidit començar per la baixa Tordera, on es combina l’interès i la preocupació per l’estat de les diverses espècies amb la necessitat d’establir una fita assumible per una petita associació com la nostra. A més a més, també s’hi afegiran altres espais més propis del tram mitjà del riu i del Montnegre pel seu interès i connexió directa amb la baixa Tordera, prenent com a límit oest les rieres de Pineda i Fuirosos.

Per aquest projecte no ens hem plantejat uns terminis concrets, volem fer-ho bé, i volem abastir homogèniament els diferents hàbitats i èpoques de l’any, per poder recollir de manera acurada i rigorosa l’estat de les poblacions d’aquest grup.

Finalment, qualsevol persona que estigui interessada en col·laborar en aquest estudi ens pot escriure a través del formulari de contacte, explicant-nos una mica la seva motivació i disponibilitat, o per qualsevol altra proposta que pugui estar relacionada.

No hi ha un coneixement mínim per participar, però sí que intentarem que tothom que s’hi vulgui implicar vagi aprenent a identificar les diferents espècies abans de començar, i per això demanem aquest primer contacte, detallant-nos el vostre interès i fons.

Moltes gràcies per mostrar interès en els amfibis i rèptils de la Tordera.

Tòtil, Alytes obstetricans (foto: Júlia Ferer)
Tòtil, Alytes obstetricans (foto: Júlia Ferer)
Serp llisa, Coronella sp. (foto: Júlia Ferrer)
Serp llisa, Coronella sp. (foto: Júlia Ferrer)
Quadricula UTM 2x2 de l'Atles d'amfibis i rèptils de la baixa Tordera
Quadricula UTM 2×2 de l’Atles d’amfibis i rèptils de la baixa Tordera