Divulgació Social

La roureda de Can Verdalet, inundada i amenaçada

Aquest passat dissabte vam fer la visita organitzada a la roureda de Can Verdalet, a Tordera, amb una notable assistència (vora 40 persones).

En aquestes dates i després d’una setmana plujosa, la roureda presentava un nivell d’inundació elevat i l’activitat dels amfibis hi és molt important. Vàrem poder observar un tritó palmat (Lissotriton helveticus), capturat i retornat al seu medi, amb les estrictes mesures de bioseguretat que la manipulació dels amfibis i els reglaments exigeixen. Cal tenir molt present que diverses patologies fúnigiques estan afectant granotes, gripaus, salamandres i tritons arreu del món, i aquestes mesures són fonamentals per la conservació de les poblacions que habiten les nostres contrades.

Durant la visita, en Javier Romera exposà les característiques botàniques de la roureda, sovint descrita com una comunitat de roure pènol (Quercus robur), però on en realitat es poden trobar fins a 4 espècies diferents de roures (pènol, martinenc, africà i l’híbrid roure cerrioide), freixes, oms, i més espècies de caràcter continental europeu, però també compartint l’espai amb rodals de bosc mediterrani (d’alzinars i pinedes), en funció de la topografia i la proximitat del nivell freàtic a la superfície.

Entre l’ampli ventall de plantes presents a la roureda i les seves immediacions, en Javier i la Carme Buxalleu van destacar i mostrar una humil planta, en aparença, la Jacobea aquatica, que té a la roureda l’única població de Catalunya.

La sortida també va servir per explicar el funcionament hidrològic tan peculiar de la roureda, i fins i tot, d’observar una surgència d’aigua subterrània. que alimenta un sector de l’àrea inundada de la roureda (vídeo adjunt).

Malauradament, aquest espai excepcional, es veu amenaçat per la voluntat de tirar endavant un projecte de gestió forestal que no té en compte les característiques particulars de l’espai, i per uns usos públics que no són els adients.

Per això hem volgut organitzar aquesta sortida i donar-los a conèixer millor, i per això continuarem treballant perquè la roureda de Can Verdalet conservi, sinó millori, els seus valors naturals actuals.