Divulgació

Celobert 195

Al número 195 de la revista Celobert, l’Enric Badosa ens explica com ha millorat la població d’ocells al Delta de la Tordera a partir del temporal Glòria, en un article titulat

El Glòria, el confinament… la millora de la població d’ocells al Delta de la Tordera

Podeu descarregar l’article en aquest enllaç.

Àliga pescadora, Pandion haliaetus (foto: Júlia Ferrer)
Àliga pescadora, Pandion haliaetus (foto: Júlia Ferrer)