Defensa GT Botànica Notícies Social

Millorem la desembocadura de la Tordera

Aquest passat cap de setmana hem dut a terme dues jornades de millora de les condicions ambientals de la desembocadura de la Tordera.

Els objectius de les jornades eren d’extreure espècies exòtiques que banalitzen l’espai, centrant-nos principalment en la llapassa borda (Xanthium echinatum); de redistribuir els troncs acumulats per a crear microhàbitats d’alt interès per a la fauna, però també per a naturalitzar el balanç sedimentari de la platja; i de sembrar llavors d’espècies autòctones i pròpies de l’espai, per afavorir la colonització dels arenys litorals.

Per a dur a terme aquestes tasques vam comptar amb la col·laboració d’una cinquantena de persones voluntàries, la majoria de NatMonT, però d’altres que van respondre a la crida que vàrem fer a través del portal de voluntariat ambiental.

També vam comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Malgrat, qui té signat un conveni de custòdia de l’espai on s’ha fet la intervenció amb el Càmping Els Pins.

La valoració de les dues jornades és molt positiva, tant per la feina completada, com per l’assistència de voluntaris, com per la primera experiència amb el portal de voluntariat ambiental.

Ara només queda pendent de comprovar com evoluciona l’espai!