Estudi GT Quiròpters Notícies

Revisió de caixes niu de ratapinyades a Blanes

El grup de treball de quiròpters de NatMonT vam iniciar la revisió de les caixes refugi al nucli urbà de Blanes. Revisant 10 de les 20 caixes distribuïdes en aquesta població vàrem constatar un 0% d’ocupació per part de quiròpters. No és sorprenent, ja que l’ èxit d’ocupació de refugis artificials a les ciutats sol ser d’ un 15%. Aquest fet es deu, sobretot, a que les espècies més “urbanites” de ratpenats ( pipistrel·la nana, pipistrel·la de vores clares, pipistrel·la comuna, en menor quantitat, ratpenat dels graners i ratpenat cuallarg) acostumen a utilitzar de manera més recorrent les fissures, escletxes i petites cavitats que poden trobar en els edificis. D’aquí la importància de reservar i crear espais similars en edificacions de nova creació.

Aquest fet no es sol tenir en compte ni pensant en quiròpters, ni en aus i altres grups faunístics que acostumen a fer vida en ciutats fent una acció de control de “plagues” infinitament beneficiosa.

No obstant, vàrem trobar almenys 2 nius actius de pardal comú. També lamentem un possible niu de vespa Velutina.

Actualment pensem en una possible reubicació de la majoria dels refugis en zones més periurbanes del municipi.

A l’espera de revisar les estacions de Malgrat, i fer un cens de ratpenat d’ aigua (Myotis daubentonii) en certs trams de la Tordera, animem a sumar integrants al grup de treball. Tant per a la col·laboració en censos, revisions de refugis, com per donar suport, aportar idees o senzillament, demostrar el seu interès per aquest grup faunístic.

QuiroCaixes Blanes (byClara Herranz)
QuiroCaixes Blanes (byClara Herranz)