Divulgació Estudi GT Quiròpters

Seguiment de Quirocaixes al Montnegre

El grup de treball de Quiròpters de NatMonT, encapçalat per l’Andreu Duclau, va dur a terme una jornada de seguiment de caixes de ratapinyades el passat 8 de maig.

Es van revisar 11 caixes en 3 estacions, on s’hi varen poder observar mitjançant càmera endoscòpica, més d’una quinzena d’individus, majoritàriament de Pipistrellus pipistrellus o P. kuhlii (un individu aillat, i un harem), i un Nyctalus leisleri (aillat).

La sortida, emminentment de caràcter formatiu, va permetre introduir els assistents a la metodologia de seguiment del projecte Quirocaixes coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Un dels objectius del grup de treball és de reprendre el seguiment de caixes nius instal·lades al nostre territori, de les que ja no se’n fa el seguiment. Si hi estàs interessat, contacta amb nosaltres.

Seguiment de caixes niu de ratapinyades al Montnegre (foto: Jordi Torallas)
Seguiment de caixes niu de ratapinyades al Montnegre (foto: Jordi Torallas)