Defensa GT Ornitologia

Col·locació de caixes niu per a gaig blau

El passat 3 d’abril, el Grup de Treball de Nidificació, va portar a terme la col·locació de caixes niu per a Gaig Blau (Coracias garrulus), a dues localitats de la plana de Tordera.


El Gaig blau és una au que ens visita a l’estiu. Una gran quantitat d’individus es troben de pas, i altres s’estableixen a casa nostra per reproduir-se abans de marxar a la tardor cap a l’Àfrica subsahariana, on passen l’hivern.


La intensificació de l’agricultura, que redueix l’àmbit on pot trobar l’aliment (invertebrats i petits vertebrats), i la reducció de cavitats naturals on fer els nius, així com l’augment de la seva presència a la nostra zona, ha fet prendre aquesta acció per part del Grup de Treball Nidificació, i col·locar tres caixes niu, per tal de promoure aquesta nidificació i afavorir la cria del gaig blau.

Si es fa efectiva, sería la primera documentada del Maresme!!