Defensa GT Manifest de la Tordera Notícies

Un any del manifest “La Tordera després del Glòria, i ara què?”

Un any després de la publicació del manifest La Tordera després del Glòria, i ara què?, el grup impulsor d’aquella iniciativa s’integra com a grup de treball de NatMonT.

En un nou comunicat, es fa un balanç molt negatiu de les intervencions de l’Agència Catalana de l’Aigua en el conjunt de la conca de la Tordera, i es planteja, en deu punts, les actuacions prioritàries al delta  per a evitar o minimitzar dany a béns i persones en properes grans avingudes.

Els 10 punts del nou comunicat:

  1. Desestimar qualsevol actuació d’artificialització o consolidació a les motes o al front litoral proper a la desembocadura
  2. Alliberar les desembocadures de la Tordera i del Rec Viver com a sortides naturals a mar de les grans avingudes.
  3. Recuperar la funcionalitat del Rec Viver com a braç secundari del riu en cas de grans avingudes.
  4. Aprofitar les obres d’ampliació de la dessalinitzadora per eliminar o recular l’actual mota.
  5. Eliminar la mota i la línia elèctrica entre el riu i el Pla de Grau per a garantir la dinàmica lateral en aquest tram.
  6. Regular els usos i adaptar les activitats pre-existents entre el riu i el Rec Viver per a preveure i fomentar la laminació lateral.
  7. Eliminar les esculleres i altres estructures dures de la línia de la costa properes a les desembocadures de la Tordera i del Rec Viver.
  8. Incrementar la producció i distribució d’aigua dessalada a la planta de Blanes per a l’abastament urbà dels municipis de la Selva Marítima i de l’Alt Maresme.
  9. Retornar a la Tordera les aigües residuals tractades a les EDARs de Blanes i de l’Alt Maresme.
  10. Crear una gran bassa amb filtre verd per les aigües residuals tractades a l’EDAR de Blanes (punt anterior) prèvia al seu retorn al riu.

17/02/2020. Calella.com: La Tordera després del Glòria, i ara què?

foto destacada: Rafa Sardà (CEAB-CSIC)